Multifunksjonshemmede barn i Kantarellen barnehage