Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering av Frostveien, Leirskallbråten til boligformål