2017

Kartlegging av kulturaktivitetar for seniorer i Søndre Nordstrand