Høring og utleggelse til offentlig ettersyn - Utkast til kommuneplan 2017 - Samfunnsdel med byutviklingsstrategi