Høring - forslag til endring i Oslo kommunes forskrift om serverings- salgs- og skjenkebevillinger (åpningstidsforskriften)