Høring av endringer av forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing, Oslo kommune