Gjeldssletting i forbindelse med revidert budsjett