Byggesaker til uttalelse: Oppføring av mobilt knuseverk ved Thomas Ulvens vei - gnr./bnr. 180/536. Mellomlagring av masser ved Thomas Ulvens vei – gnr./bnr. 180/536.