Bestilling av oppstartsmøte - Videresending - Klemetsrud