Behandling av uttalelse til Sykehjemsetaten angående ansettelser i avlastningsboliger, rehabiliteringssentre og aktivitetssenter