Kunngjøring av planprogram og varsel om oppstart av veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Mortensrud