Til innhold
Oppvekst-, kultur- og fritidskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand komite for oppvekst, kultur og fritid

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. desember 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling OKFK 05.12.19 (PDF 305KB)

Protokoll

OKFK-protokoll 05 12 19 (PDF 85KB)

Saker til behandling

SakTittel
19/51
19/52
Svar på verbalvedtak angående kulturhus i forbindelse med behandling av budsjett 2018
19/53
Pilotbydel for aktivitetsbuss til treninger og kamper
19/54
Orienteringssaker og spørsmål i møte