Til innhold
Oppvekst-, kultur- og fritidskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. oktober 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling HKOK 10.10.2019 (PDF 42KB)

Protokoll

HKOK-protokoll 10.10.19 (PDF 941KB)

Saker til behandling

SakTittel
19/41
19/42
Undersøke muligheten for å utvikle Sørsiden Forum til en møteplass eller fritidsklubb for barn og unge
19/43
Orienteringssaker og spørsmål i møte