Oppvekst-, kultur- og fritidskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Innkalling

Møteinnkalling HKOK 06.06.19 (PDF 432KB)

Protokoll

HKOK-protokoll 06.06.19 (PDF 2,1MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/29
19/30
19/31
19/32
Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsutvalgets rapport etter uanmeldt tilsyn av 05.03.2019 ved Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/33
Tilsynsrapporter fra Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/34
Tilsynsrapport fra Hallagerbakken aktivitetssenter
19/35
Tilsynsrapport fra Grensestien avlastningsbolig
19/36
Sak fra A - Revitalisering av basketballbanen ved Åsbråten borettslag og Grensestien borettslag
19/37
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 6. juni 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22