Til innhold
Oppvekst-, kultur- og fritidskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. september 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO