Til innhold
Oppvekst-, kultur- og fritidskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 31. oktober 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling HKOK 31.10.19 (PDF 121KB)

Protokoll

HKOK-protokoll 31 10 19 (PDF 92KB)

Saker til behandling

SakTittel
19/44
19/45
Tilsynsrapport Kantarellen bo og rehab og Kantarellen dagsenter
19/46
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 11.10.2019
19/47
19/48
Uttalelse til salgsbevilling Coop Prix Holmlia
19/49
Kultur og miljøprisen 2019
19/50
Orienteringssaker og spørsmål i møte