Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid


Mona Bratli

Avdelingsdirektør/møtesekretær

Telefon: 90 87 81 18

E-post:

Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

 

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Møter

  1. Dato 26.08.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  2. Dato 30.09.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  3. Dato 04.11.
    Klokkeslett 19:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Warriach, Anjum (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 97 60 60 38

Butt, Talat M. (Høyre)

Nestleder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 92 80 74 44

Tveit, Nina (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 93 08 38 35

Anvar, Amanda (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 93 80 30 57

Durandal, Guillaume (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 99 30 25 52

Thomte, Lars (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 92 42 34 43

Nyumah, Hakim (Fremskrittspartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 96 69 93 41

Leiulfsrud, Jon Finkenhagen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 91 90 80 70

Nordlie, Marie (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 48 08 58 34

Lie, May Bente (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 95 08 55 74

Nygaard, Linn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 95 20 82 82

Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 95 99 74 87

Nordahl, Bjørn-Erik (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 90 59 36 35

Mamre, Mari Olsen (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Stylo, Edyta (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 91 88 61 70

Helland, Leif (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 94 35 41 47

Brekke-Nærstad, Ingvild (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 48 27 15 55

Dahl, Jeannette (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 93 09 99 04

Engeseth, Finn (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Johansson, Kyrre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kristofferstuen, Kari (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Normann, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 90 15 34 19

Osmo, Kathrin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 99 03 91 40