Til innhold
Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid


Mona Bratli

Avdelingsdirektør/møtesekretær

Telefon: 908 78 118

E-post:

Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

 

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Warriach, Anjum (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 976 06 038

Butt, Talat M. (Høyre)

Nestleder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 928 07 444

Tveit, Nina (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 930 83 835

Anvar, Amanda (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 938 03 057

Durandal, Guillaume (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 993 02 552

Thomte, Lars (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 924 23 443

Nyumah, Hakim (Fremskrittspartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 966 99 341

Leiulfsrud, Jon Finkenhagen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 919 08 070

Nordlie, Marie (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 480 85 834

Lie, May Bente (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 950 85 574

Nygaard, Linn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Nordahl, Bjørn-Erik (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 905 93 635

Mamre, Mari Olsen (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Stylo, Edyta (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 918 86 170

Helland, Leif (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 943 54 147

Brekke-Nærstad, Ingvild (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 482 71 555

Dahl, Jeannette (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 930 99 904

Engeseth, Finn (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Johansson, Kyrre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kristofferstuen, Kari (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Normann, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 901 53 419

Osmo, Kathrin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 990 39 140