Til innhold
Miljø-, samferdsel- og byutviklingskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand miljø- og byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. september 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling MBUK 12.09.19 (PDF 341KB)

Protokoll

MBUK-protokoll 12.09.19 (PDF 4,2MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/17
19/18
19/19
Sak fra SV - Søndre Nordstrand sier nei til marin forsøpling og unødvendig plastbruk
19/20
Sak fra A - adkomst til Nordre Ås barnehage
19/21
Sak fra H - Virksomheten til Hagen Gjenvinning i Thomas Ulvens vei må stoppes
19/22
19/23
Orienteringssaker og spørsmål i møte