Miljø-, samferdsel- og byutviklingskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand miljø- og byutviklingskomite

Innkalling

Møteinnkalling MBUK 31.10.19(1) (PDF 43KB)

Protokoll

MBUK-protokoll 31 10 19 (PDF 59KB)

Saker til behandling

SakTittel
19/25
Sak fra A - Fjellhallen på Mortensrud
19/26
Sak fra H - Bygging av Åsland skytebane
19/27
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 31. oktober 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO