Til innhold
Miljø-, samferdsel- og byutviklingskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. desember 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling MSBK 05.12.19 (PDF 46KB)

Protokoll

MSBK-protokoll 05.12.19 (PDF 4MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/27
Varsel om oppstart av detaljregulering for omsorgsboliger på Åsbråten, Bydel Søndre Nordstrand - GNR. 191 BNR. 162, og del av GNR.BNR. 191/1 og 191/88
19/28
Bestilling av oppstartmøte - Videresending - Nordåsveien 173 (Avlastningsbolig + EST (etter skole tilbud))
19/29
Godheimveien 7, Klemetsrud - Planforslag til offentlig ettersyn. Detaljregulering
19/30
Sak fra A - Kunstgressbane for landhockey på Mortensrud
19/31
Sak fra SV - Planleggingsprosessen med bygging av ny Mortensrud skole
19/32
Status miljøoppfølging - utfasing av plast og klimavennlige jobbreiser
19/33
Tiltak som sikrer skoleveien til barna på Prinsdal skole - Svar på verdalvedtak i forbindelse med budsjett 2019
19/34
Orienteringssaker og spørsmål i møte