Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling


Kristian Salte

Møtesekretær

Telefon: 95 15 86 05

E-post:

Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

 

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Møter

  1. Dato 26.08.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  2. Dato 30.09.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  3. Dato 04.11.
    Klokkeslett 19:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Larsen, Erlend Tynning (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 95 40 77 24

Salam, Tahir Mahnood (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 92 28 13 66

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 97 57 82 27

Soria, Jorge (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 98 24 83 00

Andersson, Arild (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Leder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 41 54 38 42

Cervenka, Zdena (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 95 19 16 22

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 90 15 34 19

Holand, Rino (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Angeltun, Jan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Bruun, Halvor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 91 80 76 47

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 95 20 82 82

Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 95 99 74 87

Fimreite, Evelyn (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 48 03 14 06

Rabe, Hanne Louise Lund (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 90 59 36 35

Sidselrud, Kaare Olaf Seeberg (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Raja, Mohammad Iqbal (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 93 06 48 43

Sandve, Geir Kjetil (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Bakke, Tonje Skeie (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 92 04 09 61

Sobut, Ali (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 48 60 60 52

Hermansen, Tone (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Boumans, Louis (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 48 24 57 46

Hornkjøl, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 47 66 00 98

Panasiuk, Janusz (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 46 56 49 66