Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling


Kristian Salte

Møtesekretær

Telefon: 951 58 605

E-post:

Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

 

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Møter

  1. Dato 05.11.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  2. Dato 10.12.
    Klokkeslett 19:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Larsen, Erlend Tynning (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 954 07 724

Salam, Tahir Mahnood (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 922 81 366

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 975 78 227

Soria, Jorge (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 982 48 300

Andersson, Arild (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Leder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 415 43 842

Cervenka, Zdena (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 951 91 622

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 901 53 419

Holand, Rino (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Angeltun, Jan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Bruun, Halvor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 918 07 647

Fimreite, Evelyn (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 480 31 406

Rabe, Hanne Louise Lund (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 905 93 635

Sidselrud, Kaare Olaf Seeberg (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Raja, Mohammad Iqbal (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 930 64 843

Sandve, Geir Kjetil (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Bakke, Tonje Skeie (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 920 40 961

Sobut, Ali (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 486 06 052

Hermansen, Tone (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Boumans, Louis (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 482 45 746

Hornkjøl, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 476 60 098

Panasiuk, Janusz (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 465 64 966