Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling


Kristian Salte

Møtesekretær

Telefon: 951 58 605

E-post:

Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

 

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Larsen, Erlend Tynning (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 954 07 724

Salam, Tahir Mahnood (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 922 81 366

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 975 78 227

Soria, Jorge (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 982 48 300

Andersson, Arild (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Leder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 415 43 842

Cervenka, Zdena (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 951 91 622

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 901 53 419

Holand, Rino (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Angeltun, Jan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Bruun, Halvor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 918 07 647

Fimreite, Evelyn (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 480 31 406

Rabe, Hanne Louise Lund (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 905 93 635

Sidselrud, Kaare Olaf Seeberg (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Raja, Mohammad Iqbal (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 930 64 843

Sandve, Geir Kjetil (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Bakke, Tonje Skeie (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 920 40 961

Sobut, Ali (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 486 06 052

Hermansen, Tone (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Boumans, Louis (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 482 45 746

Hornkjøl, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 476 60 098

Panasiuk, Janusz (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 465 64 966