Møte i Søndre Nordstrand seniorråd

Om møtet

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i rådet vil du fra og med 29.08.2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Tid og sted

Dato

Mandag 5. desember 2022

Tid

klokken 09:30