Folkehelse-, velferd- og arbeidskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid. Åpen halvtime er ikke et forum for diskusjon, men et sted der man kan komme med innspill til politikerne. Ønsker du å komme med innspill under åpen halvtime? Send en påmelding til henning.grotterud.stensen@bsn.oslo.kommune.no innen klokken 14:00 datoen for møtet.

Innkalling

Møteinnkalling FVAK 10.12.20 (PDF 45KB)

Protokoll

FVAK-protokoll 08.10.20 (PDF 58KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/22
20/23
20/24
Utrede etablering av vikarpool i hjemmetjenesten og kommunal BPA – verbalvedtak budsjett 2020
20/25
Sak fra H - Etablering av pårørendekoordinator og pårørendekontakt for Bydel Søndre Nordstrand, innen helse og omsorgstjenester
20/26
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. desember 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted

Digitalt møte