Folkehelse-, velferd- og arbeidskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Om møtet

Møtet holdes som videomøte.

ÅPEN HALVTIME FOR DETTE MØTET:
For innspill til Åpen halvtime/deltakelse via videolink: Send e-post innen 08.10.2020 kl 14.00 til: henning.grotterud.stensen@bsn.oslo.kommune.no

Protokollen godkjennes offisielt i neste møte den 05.11.20.

Opptak fra møtet. 
Passord til opptak: $D46W4Mf

Innkalling

Møteinnkalling FVAK 08.10.20 (PDF 43KB)

Protokoll

FVAK-protokoll 08.10.20 (PDF 58KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/19
20/20
Høring - Utkast til kommunal boligbehovsplan 2021–2030.
20/21
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. oktober 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Videomøte

Sted

Videomøte