Om møtet

Møtet holdes som videomøte.

ÅPEN HALVTIME FOR DETTE MØTET:
For innspill til Åpen halvtime/deltakelse via videolink: Send e-post innen 04.06.2020 kl 14.00 til: jan.lund.segtnan@bsn.oslo.kommune.no

Innkalling

Møteinnkalling FVAK 04.06.20 (PDF 38KB)

Protokoll

FVAK-protokoll 04.06.20 (PDF 247KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/12
20/13
Prinsdal seniorsenter - kommunal drift
20/14
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. juni 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Videomøte

Sted

Videomøte