Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Om møtet

Møtet holdes som videomøte.

ÅPEN HALVTIME FOR DETTE MØTET:
For innspill til Åpen halvtime/deltakelse via videolink: Send e-post innen 30.04.2020 kl 16.00 til: jan.lund.segtnan@bsn.oslo.kommune.no

Opptak av møtet.
Passord til opptak: 3P%hhZa9

Innkalling

Møteinnkalling FVAK 30.04.20 (PDF 42KB)

Protokoll

FVAK-protokoll 30.04.20 (PDF 223KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/9
20/10
20/11
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 30. april 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Holdes som videomøte

Sted