Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Om møtet

Dette møtet er avlyst grunnet ingen saker til behandling.

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. mars 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Møtet er avlyst

Sted