Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Innkalling

Møteinnkalling FVAK 30.01.20 (PDF 42KB)

Protokoll

FVAK-protokoll 30.01.20 (PDF 1,3MB)

Saker til behandling

SakTittel
20/1
Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Kantarellen bo og rehab og Kantarellen dagsenter 8.11.2019 og Sykehjemsetatens kommentar til tilsynsrapporten
20/2
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig 05.11.2019
20/3
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 05.11.2019
20/4
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 30. januar 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO