Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Innkalling

Møteinnkalling FVAK 05.12.19 (PDF 305KB)

Protokoll

FVAK-protokoll 05.12.19 (PDF 1,1MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/1
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig
19/2
Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsutvalgets rapport etter uanmeldt tilsyn av 27.09.19 ved Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/3
Kulturpolitisk handlingsplan for seniorer. SAK UTSETTES
19/4
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. desember 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO