Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid


Lillian Aakervik

Avdelingsdirektør/møtesekretær

Telefon: 95 98 65 34

E-post:

Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

 

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Møter

  1. Dato 26.08.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  2. Dato 30.09.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  3. Dato 04.11.
    Klokkeslett 19:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 91 82 56 45

Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 92 41 51 71

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 92 09 90 34

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 90 47 24 47

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 93 66 64 32

Elgvin,Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Foss, Line (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 40 86 20 19

Al-Samarai, Omar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 97 97 66 97

Brækhus, Trond (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Marthinsen, Kristine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Mahamud, Hodan Gedi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 97 46 82 51

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 95 20 82 82

Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid

Telefon: 95 99 74 87

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 41 45 48 24

Inan, Metin (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 92 04 93 44

Hadouchi, Fatima (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Wennberg, Liv-Inger (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 90 16 50 99

Thy, Jan Erik (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Aydar, Seher (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 90 16 50 99

Nøstvik, Hanne (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Richter, Stephan (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Johansson, Kyrre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 48 24 57 46