Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid


Lillian Aakervik

Avdelingsdirektør/møtesekretær

Telefon: 959 86 534

E-post:

Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

 

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 918 25 645

Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 924 15 171

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 920 99 034

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 904 72 447

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 936 66 432

Elgvin,Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Foss, Line (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 408 62 019

Al-Samarai, Omar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 979 76 697

Brækhus, Trond (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Marthinsen, Kristine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Mahamud, Hodan Gedi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Telefon: 974 68 251

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 414 54 824

Inan, Metin (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 920 49 344

Hadouchi, Fatima (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Wennberg, Liv-Inger (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 901 65 099

Thy, Jan Erik (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Aydar, Seher (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 901 65 099

Nøstvik, Hanne (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Richter, Stephan (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Johansson, Kyrre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 482 45 746