Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid


Lillian Aakervik

Avdelingsdirektør/møtesekretær

Telefon: 959 86 534

E-post:

Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

 

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Møter

  1. Dato 21.01.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  2. Dato 11.02.
    Klokkeslett 19:00-21:00
  3. Dato 18.03.
    Klokkeslett 19:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 918 25 645

Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 924 15 171

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 920 99 034

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 904 72 447

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 936 66 432

Elgvin,Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Foss, Line (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 408 62 019

Al-Samarai, Omar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 979 76 697

Brækhus, Trond (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Marthinsen, Kristine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Mahamud, Hodan Gedi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Telefon: 974 68 251

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 414 54 824

Inan, Metin (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 920 49 344

Hadouchi, Fatima (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Wennberg, Liv-Inger (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 901 65 099

Thy, Jan Erik (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Aydar, Seher (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Telefon: 901 65 099

Nøstvik, Hanne (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Richter, Stephan (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Johansson, Kyrre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling

Telefon: 482 45 746