Bydelsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg - konstituering

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid. Kombinert møte med konstituering av nytt bydelsutvalg samt øvrige BU-saker til behandling

Innkalling

Møteinnkalling 07.11.19 (PDF 459KB)

Innstillinger fra AU, HKOK, MBUK samt uttalelser fra råd - BU 07.11.19 (PDF 33KB)

Protokoll

BU-protokoll 07.11.19 (PDF 9,7MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/85
19/86
19/87
19/88
19/89
19/90
19/91
19/92
Tilsynsrapport Kantarellen bo og rehab og Kantarellen dagsenter
19/93
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 11.10.2019
19/94
Uttalelse til salgsbevilling Coop Prix Holmlia
19/95
Sak fra A - Fjellhallen på Mortensrud
19/96
Sak fra H - Bygging av Åsland skytebane
19/97
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. november 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO