Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. desember 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling 12.12.19 (PDF 785KB)

Innstillinger fra AU, FVAK, OKFK, MSBK samt uttalelser fra råd - BU 12.12.19(1) (PDF 370KB)

Protokoll

BU-protokoll 12.12.19 (PDF 24,4MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/98
Økonomisk rapportering pr. oktober 2019
19/99
Sak fra AU - Taletid ved behandling av budsjett 2020
19/100
19/101
19/102
19/103
19/104
19/105
19/106
Svar på verbalvedtak angående kulturhus i forbindelse med behandling av budsjett 2018
19/107
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig
19/108
Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsutvalgets rapport etter uanmeldt tilsyn av 27.09.19 ved Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/109
Varsel om oppstart av detaljregulering for omsorgsboliger på Åsbråten, Bydel Søndre Nordstrand - GNR. 191 BNR. 162, og del av GNR.BNR. 191/1 og 191/88
19/110
Bestilling av oppstartmøte - Videresending - Nordåsveien 173 (Avlastningsbolig + EST (etter skole tilbud))
19/111
Tiltak som sikrer skoleveien til barna på Prinsdal skole - Svar på verdalvedtak i forbindelse med budsjett 2019
19/112
Status miljøoppfølging - utfasing av plast og klimavennlige jobbreiser
19/113
Godheimveien 7, Klemetsrud - Planforslag til offentlig ettersyn. Detaljregulering
19/114
Sak fra A - Kunstgressbane for landhockey på Mortensrud
19/115
Sak fra SV - Planleggingsprosessen med bygging av ny Mortensrud skole
19/116
Pilotbydel for aktivitetsbuss til treninger og kamper
19/117
Kulturpolitisk handlingsplan for seniorer. SAK UTSETTES
19/118
Orienteringssaker og spørsmål i møte