Om møtet

Møtet holdes som videomøte.
Møtet streames og kan følges via bydelens Facebook-side: https://www.facebook.com/bydel.sondre.nordstrand/  Stream vil være tilgjengelig fra kl. 19:00.

ÅPEN HALVTIME FOR DETTE MØTET:
For innspill til Åpen halvtime/deltakelse via videolink: Send e-post innen 11.06.2020 kl 14.00 til: jan.lund.segtnan@bsn.oslo.kommune.no

Innkalling

Møteinnkalling BU 11.06.20 (PDF 56KB)

Innstillinger fra AU, FVAK, OKFK, MSBK - BU 11 06 20 (PDF 537KB)

Protokoll

BU-protokoll 11.06.20 (PDF 1,1MB)

Svar på spørsmål - til BU-møtet 11.06.20. (PDF 98KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/45
Administrasjonen orienterer
20/46
Økonomisk rapportering pr. mars 2020 - kvartalsrapport
20/47
20/48
20/49
20/50
20/51
Omorganisering og intensivering av språkarbeidet i barnehagene
20/52
20/53
Sak fra SV - økt bemanning i skolehelsetjenesten i Søndre Nordstrand
20/54
Offentlig ettersyn Planstrategi for Oslo 2020-2023
20/55
20/56
20/57
Prinsdal seniorsenter - kommunal drift
20/58
20/59
20/60
Svar på verbalvedtak - Orientering om status fra enhet Barnevern
20/61
Svar på verbalvedtak - Orientering om barnevern knyttet til forebygging, ressurser og kompetanse
20/62
Svar på verbalvedtak - Religiøs møteplass
20/63
Svar på verbalvedtak - utvidelse av muslimsk gravplass
20/64
Sommerfullmakt til Arbeidsutvalget - 2020
20/65
20/66
Forslag fra SV – uttalelse angående nedleggelse av Manglerud politistasjon
20/67
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. juni 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Videomøte

Sted

Videomøte