Bydelsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling 11.05.17 (PDF 5,6MB)

Sakskart 11.05.17 (PDF 386KB)

Protokoll

BU-protokoll 11.05.17 (PDF 6,9MB)

Saker til behandling

SakTittel
17/34
Økonomisk rapportering pr. mars 2017 – kvartalsrapport
17/35
17/36
Høring - Spirende Oslo - Plass til alle i byens grønne rom - Strategi 2017-2020
17/37
17/38
Parkeringssituasjonen i Hauketosvingen
17/39
Sittebenk i leskur - Lerdal holdeplass, mot sentrum
17/40
Oppnevninger fra Rødt - Ny representant til skolemiljøutvalget ved Holmlia skole, ny vararepresentant til driftsstyret ved Mortensrud skole og ny vararepresentant til brukerrådet for funksjonshemmede
17/41
Kartlegging av kulturaktivitetar for seniorer i Søndre Nordstrand
17/42
Søknad om skjenkebevilling - bydelens høringsutalelse

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. mai 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22