Innkalling

Møteinnkalling 15.06.17 (PDF 5MB)

Sakskart 15.06.17 (PDF 728KB)

Protokoll

BU-protokoll 15.06.17 (PDF 11,5MB)

Saker til behandling

SakTittel
17/45
17/46
Sommerfullmakt til arbeidsutvalget - 2017
17/47
17/48
Høring og utleggelse til offentlig ettersyn - Utkast til kommuneplan 2017 - Samfunnsdel med byutviklingsstrategi
17/49
Oslo Sør - Tildeling til frivillige organisasjoner for å fremme deltakelse og integrering
17/50
Tilsynsrapporter fra tilsyn ved Kantarellen Bo og rehab 02.03.2017 og 04.04.2017, samt tilsyn ved Kantarellen Dagsenter 15.03.2017 og 04.04.2017
17/51
Tilsynsrapporter fra tilsyn ved Hallagerbakken Aktivitetssenter 15.03.2017 og 25.04.2017
17/52
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Grensestien Avlastningsbolig 28.03.2017 og 25.04.2017
17/53
Sykehjemsetatens kommentar til tilsynsrapport for tilsyn ved Kantarellen Bo og Rehab 19.10.2016
17/54
Behandling av uttalelse til Sykehjemsetaten angående ansettelser i avlastningsboliger, rehabiliteringssentre og aktivitetssenter
17/55
17/56
Oppnevning av ny 4. vararepresentant fra Rødt til bydelsutvalget
17/57
Nye medlemmer til bydelsutvalget fra FrP
17/58
Nye medlemmer til helse-, kultur- og oppvekstkomiteen fra FrP
17/59
Gjeldssletting i forbindelse med revidert budsjett
17/60
Oppnevninger fra FrP: Nye fast representanter til driftsstyrene ved Stenbråten og Hallagerbakken skole, ny vararepresentant til skolemiljøutvalget ved Bjørnholt videregående skole og nye representanter til SU ved Jettegryta og Steinbråten barnehager

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. juni 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22