Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling 14.09.17 (PDF 4,2MB)

Sakskart 14.09.17 (PDF 752KB)

Protokoll

BU-protokoll 14.09.17 (PDF 8,9MB)

Saker til behandling

SakTittel
17/62
Økonomisk rapportering pr. juli 2017
17/63
17/64
17/65
Utvidet rapportering pr. 1. tertial 2017
17/66
Holmlia senter - planforslag til offentlig ettersyn - detaljregulering
17/67
Grønmoområdet - Planforslag til offentlig ettersyn - detaljregulering med konsekvensutredning
17/68
Høring av endringer av forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing, Oslo kommune
17/69
Høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune
17/70
17/71
Høring - ny retningslinje for samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene
17/72
Høring Trafikkplan 2017 Bydel Nordstrand
17/73
17/74
Oppnevninger fra FrP - Ny fast representant til driftsstyret ved Bjørndal skole og ny vararepresentant til driftsstyret ved Hallagerbakken skole
17/75
17/76
Uttalelse til søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Holmlia, Holmliaveien 100

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. september 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Stenbråten skole, samlingssalen

Sted

Stenbråtveien 89