Bydelsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling 13.06.19 (PDF 507KB)

Innstillinger fra AU, HKOK, MBUK samt uttalelser fra rådene - BU 13.06.19 (PDF 183KB)

Protokoll

BU-protokoll 13.06.19 (PDF 6,4MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/53
Økonomisk rapportering pr. april 2019
19/54
19/55
19/56
19/57
19/58
Strategisk plan for Bydel Søndre Nordstrand 2019 – 2024
19/59
Sak fra A - Revitalisering av basketballbanen ved Åsbråten borettslag og Grensestien borettslag
19/60
19/61
Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsutvalgets rapport etter uanmeldt tilsyn av 05.03.2019 ved Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/62
Tilsynsrapporter fra Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/63
Tilsynsrapport fra Hallagerbakken aktivitetssenter
19/64
Tilsynsrapport fra Grensestien avlastningsbolig
19/65
Sommerfullmakt til arbeidsutvalget - 2019
19/66
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. juni 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22