Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. september 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling 19.09.19 (PDF 439KB)

Innstillinger fra AU, HKOK, MBUK samt uttalelser fra råd - - BU 19.09.19 (PDF 116KB)

Protokoll

BU-protokoll 19.09.19 (PDF 8,5MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/67
Økonomisk rapportering pr. juli 2019
19/68
19/69
19/70
19/71
19/72
19/73
Sak fra SV - Søndre Nordstrand sier nei til marin forsøpling og unødvendig plastbruk
19/74
19/75
Sak fra H - Virksomheten til Hagen Gjenvinning i Thomas Ulvens vei må stoppes
19/76
Sak fra A - adkomst til Nordre Ås barnehage
19/77
Orienteringssaker og spørsmål i møte