Til innhold
Arbeidsutvalget

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. november 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling AU 28.11.19 (PDF 1,5MB)

Oppdatert sakskart etter AU-møtet 28.11.19 (PDF 133KB)

Protokoll

AU- protokoll 28.11.19 (PDF 3,7MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/112
Administrasjonen orienterer
19/113
Fordeling av saker til råd, komiteer og utvalg
19/114
Økonomisk rapportering pr. oktober 2019
19/115
19/116
19/117
19/118
19/119
19/120
19/121
Svar på verbalvedtak angående kulturhus i forbindelse med behandling av budsjett 2018
19/122
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig
19/123
Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsutvalgets rapport etter uanmeldt tilsyn av 27.09.19 ved Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/124
Varsel om oppstart av detaljregulering for omsorgsboliger på Åsbråten, Bydel Søndre Nordstrand - GNR. 191 BNR. 162, og del av GNR.BNR. 191/1 og 191/88
19/125
Bestilling av oppstartmøte - Videresending - Nordåsveien 173 (Avlastningsbolig + EST (etter skole tilbud))
19/126
Tiltak som sikrer skoleveien til barna på Prinsdal skole - Svar på verdalvedtak i forbindelse med budsjett 2019
19/127
Status miljøoppfølging - utfasing av plast og klimavennlige jobbreiser
19/128
Godheimveien 7, Klemetsrud - Planforslag til offentlig ettersyn. Detaljregulering
19/129
Sak fra A - Kunstgressbane for landhockey på Mortensrud
19/130
Sak fra SV - Planleggingsprosessen med bygging av ny Mortensrud skole
19/131
Kulturpolitisk handlingsplan for seniorer. SAK UTSETTES
19/132
Pilotbydel for aktivitetsbuss til treninger og kamper
19/133
Orienteringssaker og spørsmål i møte