Møte i Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Om møtet

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i arbeidsutvalget vil du fra og med 25.08.2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid. Åpen halvtime er ikke et forum for diskusjon, men et sted der man kan komme med innspill til politikerne.

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. desember 2022

Tid

klokken 19:00