Møte i Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Om møtet

Opptak av møtet.
Passord til opptak: f7+qW*Z=

Innkalling

Møteinnkalling og forslag til fordeling av saker AU 04.02.21 (PDF 61KB)

Oversikt over høringer tilsendt Bydel Søndre Nordstrand AU 04.02.21 (PDF 65KB)

Protokoll

Protokoll AU 04.02.21 (PDF 376KB)

Saker til behandling

SakTittel
21/11
21/12
Sak fra A - Oppnevning av to vararepresentanter til bydelens komitéer: FVAK, MSBK og OKFK
21/13
Oppnevning av medlem og valg av leder til tilsynsutvalg for institusjoner
21/14
21/15
Høring - skjermet værested for rusmiljøet
21/16
21/17
21/18
21/19
21/20
21/21
Sak fra SV – Disponering av midler
21/22
21/23
Navneendring Marta Steinsviks vei
21/24
Uttalelse til søknad om salgsbevilling etter eierskifte
21/25
21/26
21/27
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. februar 2021

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted

Digitalt møte