Om møtet

Møtet starter med Åpen halvtime kl. 19.

Møtet holdes som videomøte.

ÅPEN HALVTIME FOR DETTE MØTET:
For innspill til Åpen halvtime/deltakelse via videolink: Send e-post innen 28.05.2020 kl 14.00 til: jan.lund.segtnan@bsn.oslo.kommune.no

Opptak av møtet.
Passord til opptak: 4E%N*S!i

Innkalling

Møteinnkalling AU 28.05.20 (PDF 188KB)

Protokoll

AU-protokoll 28.05.20 (PDF 429KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/59
Administrasjonen orienterer
20/60
20/61
Økonomisk rapportering pr. mars 2020 - kvartalsrapport
20/62
Sommerfullmakt til Arbeidsutvalget - 2020
20/63
20/64
20/65
20/66
20/67
20/68
20/69
Offentlig ettersyn Planstrategi for Oslo 2020-2023
20/70
20/71
Svar på verbalvedtak - Religiøs møteplass
20/72
Svar på verbalvedtak - utvidelse av muslimsk gravplass
20/73
Omorganisering og intensivering av språkarbeidet i barnehagene
20/74
20/75
20/76
Sak fra SV - økt bemanning i skolehelsetjenesten i Søndre Nordstrand
20/77
Svar på verbalvedtak - Orientering om status fra enhet Barnevern
20/78
Svar på verbalvedtak - Orientering om barnevern knyttet til forebygging, ressurser og kompetanse
20/79
Prinsdal seniorsenter - kommunal drift
20/80
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. mai 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Videomøte

Sted

Videomøte