Innkalling

Møteinnkalling AU 07.09.2017 (PDF 353KB)

Protokoll

AU-protokoll 07.09.17 (PDF 1,1MB)

Saker til behandling

SakTittel
17/29
Økonomisk rapportering pr. juli 2017
17/30
17/31
17/32
Utvidet rapportering pr. 1. tertial 2017
17/33
Oppnevninger fra FrP - Ny fast representant til driftsstyret ved Bjørndal skole og ny vararepresentant til driftsstyret ved Hallagerbakken skole

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. september 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22