Arbeidsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling AU 23.05.19 (PDF 770KB)

Protokoll

AU- protokoll 23.05.19 (PDF 2,5MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/59
Administrasjonen orienterer
19/60
19/61
Økonomisk rapportering pr. april 2019
19/62
19/63
Strategisk plan for Bydel Søndre Nordstrand 2019 – 2024
19/64
Sommerfullmakt til arbeidsutvalget - 2019
19/65
19/66
19/67
19/68
19/69
Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsutvalgets rapport etter uanmeldt tilsyn av 05.03.2019 ved Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/70
Tilsynsrapporter fra Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
19/71
Tilsynsrapport fra Hallagerbakken aktivitetssenter
19/72
Tilsynsrapport fra Grensestien avlastningsbolig
19/73
Sak fra A - Revitalisering av basketballbanen ved Åsbråten borettslag og Grensestien borettslag
19/74
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. mai 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22