Arbeidsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling AU 03.10.19 (PDF 83KB)

Protokoll

AU- protokoll 03.10.19 (PDF 1,5MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/89
Aministrasjonen orienterer
19/90
Fordeling av saker til råd, komiteer og utvalg
19/91
Økonomisk rapportering pr. august 2019 - tertialrapport
19/92
Budsjett 2020 - Foreløpig orientering om konsekvenser av byrådets forslag til budsjett 2020 SAK 1
19/93
Sammensetning i styringsgruppen for delprogram nærmiljø i Oslo sør- satsingen
19/94
19/95
Undersøke muligheten for å utvikle Sørsiden Forum til en møteplass eller fritidsklubb for barn og unge
19/96
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. oktober 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO