Arbeidsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Oppdatert sakskart etter AU-møtet 24.10.19 (PDF 876KB)

Protokoll

AU-protokoll 24.10.19 (PDF 2,2MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/97
Administrasjonen orienterer
19/98
Arbeidsutvalgets vedtak - fordeling av saker til råd, komiteer og utvalg
19/99
19/100
19/101
19/102
19/103
19/104
19/105
19/106
Tilsynsrapport Kantarellen bo og rehab og Kantarellen dagsenter
19/107
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 11.10.2019
19/108
Uttalelse til salgsbevilling Coop Prix Holmlia
19/109
Sak fra A - Fjellhallen på Mortensrud
19/110
Sak fra H - Bygging av Åsland skytebane
19/111
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 24. oktober 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO