Fritidstilbud til barn og unge

Bydel Søndre Nordstrand, lokale organisasjoner og lag leverer mange kultur- og idrettstilbud til barn og unge. Her en oversikt over noen av tilbudene.

Fritidstilbud for barn og unge

Mange av fritidstilbudene er drevet av bydelen, mens andre samarbeider tett eller støttes av bydelen.

Klikk på navnet til organisasjonen om du ønsker mer informasjon. Mangler det en lenke anbefaler vi å google tilbudet eller organisasjonen.

Mortensrud aktivitetshus
Mortensrud aktivitetshus er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge fra 5. klasse til 18 år som drives av bydelen.

Bjørndal Fritidsklubb
Bjørndal fritidsklubb er et sosialt samlingssted for barn og unge fra 5.klasse til 10.trinn som drives av bydelen.

Lerdal fritidsklubb (Låven)
Lerdal fritidsklubb i Prinsdal er et sosialt samlingssted for barn og unge fra 5.klasse til 18 år som drives av bydelen.

Søndre Aas gård og miljøsenter
Søndre Aas gård på Rosenholm har flere utendørs aktiviteter som rideskole for alle over 9 år, tertittridning for de yngste og terapiridning. Gården drives av bydelen.

Osloungdommens Motorsenter

Osloungdommens Motorsenter ved Hvervenbukta tilbyr ulike aktiviteter innen motorsport til barn og ungdom fra 10 til 25 år.

Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH)

BUSH er en fritidsklubb på Åsbråten på Holmlia som tilbyr mange ulike aktiviteter for barn og unge opp til 20 år. Fritidsklubben eies av seks borettslag, USBL og OBOS, og støttes økonomisk av bydelen.

Forandringshuset Holmlia

Forandringshuset Holmlia har flere aktiviteter for barn og unge voksne i alderen 13-26 år. Forandringshuset er et samarbeid mellom KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Unge Holmlianere og Bydel Søndre Nordstrand.

Fellesverket Mortensrud

Fellesverket Mortensrud er et aktivitetshus for ungdom i alderen 13-20 år som tilbyr blant annet leksehjelp og jentekvelder. Fellesverket drives av Røde Kors.

Hjerte av Holmlia

Hjerte av Holmlia er en lokal organisasjon som tilbyr ulike aktiviteter for ungdom på Holmlia.

Frivilligsentraler og møteplasser

I bydelen finnes det flere frivilligsentraler og møteplasser der innbyggere i alle aldre kan møtes, bidra som frivillig og delta i aktiviteter. Bjørndal frivilligsentral driftes av bydelen, og frivilligsentralene på Holmlia og Mortensrud har et samarbeid med bydelen.

Prinsdal seniorsenter

Prinsdal seniorsenter tilbyr ulike aktiviteter for de over 60 år, og driftes av bydelen.

Broa aktivitetshus

Broa aktivitetshus er et tilbud for personer over 18 år med psykiske helseplager, som ønsker et sosialt treffsted med fokus på kunst, kultur, trygghet og vekst.

Fontenehuset Mortensrud

Fontenehuset på Mortensrud er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseproblemer.

Deichman

Deichman har to biblioteker i bydelen på Holmlia og Bjørnholt. De tilbyr ulike aktiviteter og arrangementer for store og små.

Idrettstilbud

I bydelen finnes det mange idrettslag, som tilbyr idrettsaktiviteter til innbyggere i alle aldre. Du finner mer informasjon om hvilke idretter de ulike idrettslagene tilbyr på deres hjemmesider.

Kulturtilbud

I bydelen finnes det ulike kulturtilbud som blant annet kulturskoler, korps, kor og teater.

Andre aktiviteter og organisasjoner

Ønsker du at din organisasjon bør være i denne oversikten, kan du sende en e-post til Idretts- og kulturkonsulent i bydel Søndre Nordstrand, Katrine Klungland

katrine.klungland@bsn.oslo.kommune.no