Til innhold
Ungdomsrådet

Møte i Sagene Ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 2. desember 2019

Tid

klokken 18:30

Sted

Torshovgata 33, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene Ungdomsråd 02.12.19(1) (PDF 84KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 02.12.19 (PDF 462KB)

Saker til behandling

SakTittel
UR 19/23
Ungdomsrådet 2019 - 2021. Konstituering - valg av leder og nestleder.
UR 19/24
UR 19/24