Til innhold
Ungdomsrådet

Møte i Sagene barne- og ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 16. april 2018

Tid

klokken 18:30

Sted

Torshovgata 33, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 16.04.18 (PDF 157KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 16.04.2018 (PDF 122KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUR 18/3
BUR 18/4
BUR 18/5
BUR 18/6
BUR 18/7
VA1: Dialogmøter mellom bydelens folkevalgte og brukere/ansatte ved bydelens tjenestesteder
BUR 18/8
Ungdommens Bydelsutvalgsmøte (UBUM) 2018