Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Borgland, Bjørn (Høyre)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Korsell, Marius

Medlem av Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 95 97 43 59

Født: 1986

Blomberg, Unni

Nestleder av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 92 28 31 39

Født: 1948

Berget, Øyvind (Høyre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten